suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Sosiaalipalveluiden tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Selvität yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa millaisia palveluita tarvitset, mihin olet oikeutettu ja miten tarvittavat palvelut voidaan sinulle järjestää.

Palveluntarve voidaan usein joutua uusimaan muutoksien vuoksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä tarpeesta ja iästäsi riippuen lapsiperheiden, työikäisten, ikäihmisten tai vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Euran kunta

Palvelusta vastaa

Euran kunta
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 3.8.2021