suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Sosiaalipalveluiden tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Selvität yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa millaisia palveluita tarvitset, mihin olet oikeutettu ja miten tarvittavat palvelut voidaan sinulle järjestää.

Palveluntarve voidaan usein joutua uusimaan muutoksien vuoksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä tarpeesta ja iästäsi riippuen lapsiperheiden, työikäisten, ikäihmisten tai vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEuran kunta
Palvelusta vastaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 3.8.2021