suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Sosiaalipalveluiden tarpeen selvittäminen

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunnassa sosiaaliohjaajat vastaanottavat sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset ja pyynnöt palvelutarpeen arvioinneista. Palvelutarpeen arviointi tehdään Laukaassa työparityönä ja tarvittaessa moniammatillisesti yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Toimi näin

Mikäli olet huolissasi omasta tai läheisesi tilanteesta, ota yhteyttä Laukaan kunnan sosiaaliohjaajiin. Lapsiperheitä koskevista palvelutarpeen arvioinneista vastaa Laukaassa 1.6.2018 lähtien arviointitiimi. Lisätietoja Laukaan kunnan sosiaalipalveluista saat verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021