suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Sointu-tiimiin kuuluu 13 sosiaalityön ammattilaista, joiden tehtävinä ovat sosiaalipalveluiden palveluohjaus ja virka-ajan päivystys. Sointu-tiimi tehtävänä on vastaanottaa sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenottoja ja lastensuojeluilmoituksia. Palvelutarpeen arvioiden laatiminen tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä tarvittavien muiden ammattilaisten kanssa. Ydintehtävänä on löytää tuen tarpeessa olevat henkilöt ja ohjata heidän oikeiden palveluiden piiriin.

Toimi näin

Sointu-tiimin sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa kaupungintalolla ja puhelimitse aamupäivisin. Sosiaaliohjaaja antaa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta kuntalaisille.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit ottaa Sointu-tiimiin yhteyttä jos sinulla ei ole voimassa olevaa muuta asiakkuutta millään muulla palvelualueella. esim. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, kelan toimeentulotuki jne.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 1.9.2020