suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Sosiaalinen luotto

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu niille pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla muun muassa luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn (enimmäislainamäärä 10 000 euroa) henkilölle, jolla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin korkeintaan viidessä vuodessa. Luotosta peritään ainoastaan viitekorko ilman marginaalia. Päivärahan tulee riittää koko lainan takaisinmaksuajalle.

Toimi näin

Ota yhteyttä talous- ja velkaneuvojaan. Puhelinhaastattelussa kartoitetaan, täyttyvätkö edellytykset sosiaalisen luoton saamiselle.

Sosiaalisen luoton saaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä talous- ja velkaneuvojan vastaanotolla, jossa tehdään kokonaisarviointi hakijan tilanteesta. Sosiaalisen luoton hakemuskäsittely kestää arviolta 1 - 2 kuukautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloa tai ansiosidonnaista päivärahaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 8.5.2020