suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, joka on tarkoitettu ehkäisemään kuntalaisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään kuntalaisten itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille, joilla ei esimerkiksi puuttuvien vakuuksien tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa.

Mikäli sosiaalisen luototuksen hakijalla ei ole riittävästi tuloja ja/tai varallisuutta välttämättömien menojen, kuten terveyden-hoitomenojen, kodin hankintojen, takuuvuokran, muuttokustannuksien tai vuokrarästien maksamiseen, eikä ole oikeutettu toimeentulotukeen, voi hän hakea tähän tarkoitukseen sosiaalista luottoa. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää myös pienehköjen velkojen, osamaksujen ja rästiintyneiden laskujen maksamiseen. Sosiaalista luottoa voi myös hakea työllistymisen mahdollistaviin hankintoihin ja esimerkiksi kodinperustamis-lainaksi tarvittaviin välttämättömiin hankintoihin.

Luottoa haetaan olemalla yhteydessä sosiaaliseen luototukseen joko puhelimitse tai sähköisesti Maisa-palvelun kautta. Hakijalta kysytään menot ja tulot sekä tiedot mahdollisista veloista ja omaisuudesta. Jos luotto näyttää mahdolliselta, hakijalle varataan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen. Luottohakemus ohjeineen postitetaan hakijalle etukäteen täytettäväksi.

Luotonsaajan täytyy pystyä maksamaan tuloistaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Luoton saanti edellyttää siten kokonaistilanteen selvittämistä tulojen, menojen ja mahdollisten velkojen suhteen. Asiakkaalle tehdään maksuvaralaskelma.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää keskimäärin 200–10.000 euroa. Myönnettävän luoton määrän määrittää hakijan laskennallinen maksuvara, joka lasketaan todellisten välttämättömien menojen ja nettotulojen mukaan. Sosiaalisen luoton maksuohjelma sovitaan hakijan todellisen maksukyvyn mukaan. Takaisinmaksuaika voi kuitenkin olla enintään viisi vuotta. Luotosta peritään korkeintaan korkolain 633/1982 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Luoton takaisinmaksu hoidetaan yleensä suoramaksusopimuksella pankin kanssa. Luoton saajalta voidaan edellyttää vapaaehtoinen luottohäiriömerkintä luottorekistereihin. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.

Laki sosiaalisesta luototuksesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vantaalaisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 22.10.2021