suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Alue

Tornio
Palvelun kieli: suomi

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille torniolaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Luoton määrä on enintään 2 000 € ja tätä suuremmat summat viedään sosiaalilautakunnan päätettäväksi. Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin. Takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 €. Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen johtaa perimistoimiin.

Sosiaalisesta luotosta ei peritä korkoa, toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.


Toimi näin

Sosiaalista luototusta varten jätetään kirjallinen hakemus. Hakemukseen laitetaan liitteeksi tiedot tuloista, menoista, varoista, kaikista veloista, verotodistus sekä luottotietorekisteriote että pankkitiliotteet. Hakijan on yksityiskohtaisesti selvitettävä mihin luotto on tarkoitus käyttää ja kuinka luotto auttaa hakijan taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä.

Hakemuslomakkeen voi noutaa Tornion kaupungin sosiaalitoimistosta, Keskikatu 69:sta. Hakemuksen voi myös tulostaa netistä. Hakemus jätetään kirjallisesti Sosiaalitoimiston neuvontaan. Lisätietoja voi kysyä etuuskäsittelijältä.


Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalinen luototus edellyttää hakijalta säännöllisiä kuukausituloja, joilla hän kykenee maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.


Palvelun toteuttaa: 
Tornion kaupunki