suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Talousneuvonta auttaa talouden tasapainottamisessa. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille rovaniemeläisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Jos et saa toimeentuloa millään muulla tavalla, kuten ansiotyöllä, yrittäjätoiminnalla, muista tuloista ja varoista tai muusta sosiaaliturvasta, voit saada toimeentulotukea. Velkasi voivat olla suuret tai pienet ja velat voivat olla hoidossa tai perinnässä, mutta jos tunnet huolta taloudestasi, asioiden selvittämiseen kannattaa ryhtyä heti.

Luottoa voit saada:

  • talouden hallintaan saattamiseen ja aikaisempien velkojen maksamiseen
  • kotiin liittyviin hankintoihin
  • työllistymisen edistämiseen esim. työvälineisiin
  • asumisen turvaamiseen
  • terveydenhuoltomenoihin

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä käyttökohteeksi hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan ne suoraan velkojien ilmoittamille tileille.

Toimi näin

Ota yhteys ja varaa aika puh. 016 - 322 6647, maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 10.00.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen selvitykseen, arvioon ja harkintaan sekä Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan määrittelemiin kriteereihin. Luottoprosessiin kuuluvat käynnit talousneuvojan luona, jotka sisältävät myös taloudellista neuvontaa ja ohjausta. Sinulla tulee olla riittävä maksuvara (nettotulojen ja menojen erotus), jotta voit hoitaa luoton kuukausilyhennykset ja korot. SInulta edellytetään vapaaehtoista luottohäiriömerkintää luottorekistereihin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 15.1.2019