suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Riihimäellä sosiaalista luototusta järjestää aikuissosiaalityö. Lisätietoja ja ohjausta tarjoaa aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palveluiden keskitetty palveluohjaus tai oma sosiaalityöntekijä.

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet.

Sosiaalisista luotoista vastaa hyvinvointialue.

Palvelun toteuttaa

Riihimäen kaupunki

Palvelusta vastaa

Riihimäen kaupunki
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 9.12.2022