suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Luottoa voidaan myöntää raumalaiselle henkilölle, joka ei pienituloisuutensa tai vähävaraisuutensa takia voi saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Luoton saajalla tulee kuitenkin olla kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 1.12.2021