suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue Kihniö, Parkano
Palvelun kieli suomi

Parkanon kaupungin sosiaalipalvelut eivät tarjoa sosiaalista luototusta. Taloudellisissa kriiseissä ohjausta ja neuvontaa antavat Parkanon kaupungin sosiaalipalvelut, talous- ja velkaneuvonta sekä etuuksissa Kela.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.


Palvelun toteuttaa: 
Parkanon kaupunki