suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Kainuun soten alueella vakinaisesti asuville henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriö-merkinnän vuoksi.

Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn, talouden hallintaan tai velkakierteen katkaisemiseen henkilöille, joilla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen.

Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle. Pelkällä työmarkkinatuella ei tule riittävää maksuvaraa.

Toimi näin

Sosiaalisen luototuksen hakeminen käynnistyy ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityön puhelinpalveluun 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14. Puhelinkeskustelun aikana tehdään alkukartoitus. Sen perusteella nähdään, täyttyvätkö sosiaalisen luoton edellytykset, ja varataan mahdollisesti aika aikuissosiaalityöhön. Luotto-hakemuksen käsittelyaika vaihtelee asiakaskohtaisesti. Jos luotonsaajalle tulee vaikeuksia luoton takaisin-maksussa, hänen tulee heti ottaa yhteyttä aikuissosiaalityön omatyöntekijään tai puhelin-palveluun. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimus-rikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.

Hakemista varten tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista, verotuspäätös, luottotietorekisteriote sekä pankkitiliotteet kolmelta kuukaudelta ja kaikista veloista. Avio- ja avoparit hakevat luottoa yhdessä.

Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet laskut, perintätoimistojen saatavat, ulosotossa olevat velat, luottokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, osa-maksut, rästivuokrat sekä mahdolliset yksityishenkilöiden lainat. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä annetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Luottorekisteriotteet tarvitaan, jotta pystytään arvioimaan hakijan todellinen taloudellinen tilanne ja laatimaan maksu-varalaskelma. Maksuvara-laskelmaan kirjataan kuukausit-taiset tulot ja menot.

Ohjeet luottorekisteriotteiden maksuttomaan tilaamiseen Takuusäätiöstä, Luottotietojen tarkistaminen:

https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/luottotietojen-tarkistaminen.

Aikuissosiaalityöstä saat neuvoa ja opastusta myös yleisesti talouden hallintaan. Aikuissosiaalityön puhelinpalvelu 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

• hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa,

• hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen,

• hakijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän vakiintunut,

• hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta,

• hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta (esim. pankkitalletukset tai säästöt) tai

• hakija on velkajärjestelyssä

• hakija ei asu vakinaisesti Kainuun soten alueella.

Luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa ja laina-aika enintään viisi vuotta. Takaisinmaksuehdoista sovitaan yksilöllisesti luotonsaajan kanssa maksukyvyn mukaan.

Luoton myöntämisestä tehdään maksuhäiriömerkintä laina-ajalle. Tämän avulla turvataan se, ettei sosiaalisen luoton saaja velkaannu lisää sekä ehkäistään uusien taloudellisten ongelmien syntyminen.

Palvelu on maksuton.

Taloudellinen neuvonta on ilmaista. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva matalakorkoinen laina, joka maksetaan takaisin.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 22.11.2021