suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaalinen luototus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Auran kunta, sosiaalitoimi
Alue: Aura
Palvelun kieli: suomi

Sosiaalinen luototus ei ole käytössä Auran kunnan sosiaalitoimessa.


Toimi näin

Sosiaalinen luototus ei ole käytössä Auran kunnan sosiaalitoimessa.


Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalinen luototus ei ole käytössä Auran kunnan sosiaalitoimessa.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.


Palvelun toteuttaa: Palvelu ei ole käytössä Auran kunnan sosiaalitoimessa. (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)