suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaalinen kuntoutus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tuusniemen kunta
Alue: Tuusniemi
Palvelun kieli: suomi

Sosiaalinen kuntoutus toteutetaan sosiaalitoimesta asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden moniammatillista yhteistyötä toteuttaen.

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan;

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Sosiaaliseen kuntoutukseen sisältyvän toiminnan avulla edistetään asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia ja elämänhallintaa, tai tuetaan heidän osallisuuttaan, toimintakykyään ja elämänhallintaansa, mikäli avoimille työmarkkinoille työllistyminen ei näytä mahdolliselta.

Sosiaalisella kuntoutuksella tähdätään arjen selviytymiskeinojen ja elämänhallinnan parantumiseen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan kautta. Lähtökohtana sosiaaliselle kuntoutukselle on sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltainen selvittäminen, jonka pohjalta palvelut sovitetaan yksilöllisesti.


Toimi näin

Palveluun pääset varaamalla vastaanottoajan sosiaalityöntekijälle.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan. Sosiaalisesta kuntoutuksesta vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Kunnat tekevät sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Tuusniemen kunta