suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Sosiaalinen kuntoutus

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluna Tervon kunnassa järjestetään mm. sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa. Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta eroaa kuntouttavasta työtoiminnasta siten, että jakso voi olla alle 3 kk mittainen. Sosiaalista kuntoutusta järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan, työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja osallistumista. Kunnan järjestämä työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminta on osa-aikaista, ja siihen voi osallistua pitkäaikaisesti. Työtoiminnan osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana. Ensisijaisesti työtoiminta pyritään järjestämään kunnan omissa yksiköissä tai yksityisillä esim. kiinteistönhoidon yrityksissä sekä Vaalijalan Savoset-toimintakeskuksella. Työtoimintaan osallistuvalle kunta tarjoaa 1 aterian/pv kunnan yksikössä jokaisena työtoimintapäivänä. Savosetilla lounas kuuluu päiväohjelmaan. Työtoimintapäivästä asiakas saa työosuusrahaa. Sosiaalityöntekijä vastaa sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvien palveluiden myöntämisestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervon kunta
Palvelusta vastaaTervon kunta
Alue Tervo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 1.9.2020