suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaalinen kuntoutus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Pöytyän kunta
Alue: Pöytyä
Palvelun kieli: suomi

Sosiaalista kuntoutusta järjestetään sosiaalityön ja -ohjauksen keinoin.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on

 • sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
 • syrjäytymisen torjuminen
 • osallisuuden edistäminen.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu

 • sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
 • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittaminen
 • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
 • ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin
 • muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalinen kuntoutus

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista

 • työpaikkaan
 • työkokeiluun
 • opiskelupaikkaan
 • työpajaan
 • kuntoutuspaikkaan
 • ehkäistään näiden keskeyttämistä.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan. Sosiaalisesta kuntoutuksesta vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Kunnat tekevät sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Pöytyän kunta