suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaalinen kuntoutus

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sinulla on mahdollista saada tukea esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuemme nuorten sijoittumista ...

Toimi näin

Ota yhteyttä Pohjois-Savon hyvinvointialueen seudulliseen/oman kuntasi sosiaalityön tai työikäisten palvelujen palveluohjaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka perustuu sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemään palvelutarpeenarviointiin.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota silloin, kun

- ongelmat ovat kasautuneet tai pitkittyneet ja on tarpeen tukea henkilön sosiaalista - toimintakykyä

- tarvitaan arjen ja/tai elämänhallinnan tukea tai tukea päihteettömyyteen, tukea kotoa lähtemiseen, liikkumiseen, arjen asioiden hoitoon

- tarvitaan kuntouttavaan työtoimintaan, ammatilliseen kuntoutukseen tai opiskeluihin/työhön valmistavaa tukea tai tukea niiden rinnalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 21.12.2022