suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Sosiaalinen kuntoutus

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan elämäntilanteesi perusteella edistämällä kuntoutumistasi, arjenhallintaasi ja päivärytmiäsi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kuntoutumistasi tukevien muiden tahojen kanssa.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö ja palvelun tarjoaminen perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun yksilölliseen palvelutarpeen arvioon.

Pielavedellä tarjottavia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja ovat päivätoiminta, vertaistukiryhmätoiminta ja leiritoiminta.

Toimi näin

Ota yhteyttä työikäisten palveluihin keskustellaksesi sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille pielavetisille. Voit hakeutua palveluun jos olet esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai olet osatyökykyinen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 25.10.2021