suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kolarin kunta

Sosiaalinen kuntoutus

  • Palvelu
  • Kolari
  • Julkinen palvelu

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä.

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen, vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Toimi näin

Verkkoasiointi:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/

Ota yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. Sosiaalitoimen yhteystiedot:

http://www.kolari.fi/fi/ajankohtaiset-asiat-viralliset-ilmoitukset/puhelinluettelo-ja-kunnan-yhteystiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKolarin kunta
Palvelusta vastaaKolarin kunta
Alue Kolari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kolarin kunta
Päivitetty: 23.5.2021