suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Sosiaalinen kuntoutus

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan joko yksilö - tai ryhmäkohtaisesti. Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. Sosiaalisen kuntoutuksessa tehdään lähityötä, jota ovat mm. kotikäynnit, mukana kulkeminen, avustaminen ja ohjaaminen omien asioiden hoitamisessa, toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, työtoiminta ym.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa, kuten mielenterveys- ja päihdetyön, työllisyydenhoidon, Kelan, TE-hallinnon, terveydenhuollon ym. kanssa.

Tavoitteena on mm. arkielämän taitojen oppiminen, päihteettömyys, työharjoittelut ja ryhmässä toimimisen harjoittelu.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Alue Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päivitetty: 31.8.2021