suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Muonion kunta
Alue: Muonio
Palvelun kieli: suomi

Liikkumista tukevat palvelut mahdollistavat hakijan kotona asumisen, edistävät toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamis-tavoilla tai niiden yhdistelmillä:

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla;

2) saattajapalveluna;

3) ryhmäkuljetuksina;

4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;

5) muulla soveltuvalla tavalla.

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Muoniossa liikkumista tukevana palveluna on ensisijaisesti kunnan järjestämä asiointiliikenne (kohta 1). Toissijaisena liikkumista edistävänä palveluna sosiaalitoimi voi myöntää taksimatkoja edellyttäen, että hakija täyttää tuen saamisen ehdot (kohta 4).


Toimi näin

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella ja päätöksen tekee vanhustyön ohjaaja.

Käsittelyaika on hakemuksen saapumisesta kaksi viikkoa. Päätös tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelupäätös tehdään asiakkaan hakemuksen, sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemän toimintakyvyn arvioinnin ja palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Asiakkaan tulot ja varallisuus vaikuttavat päätöksen tekoon.

Palvelu on maksullinen.

Linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Muonion kunta