suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Henkilön, joka ei ole vaikeavammainen, mutta jolla on vaikeuksia liikkua, on mahdollista saada tulosidonnaista kuljetustukea kuukaudessa kymmeneen yhdensuuntaiseen matkaan. Tuettuja matkoja voi käyttää Rauman kaupungin alueella.

Yksin asuva henkilö voi saada kuljetustukea, jos hänen bruttotulonsa ovat enintään 1200 € / kk. Jotta puolisot saisivat tuen, heidän yhteenlasketut bruttotulonsa voivat olla enintään 1800 € / kk.

Toimi näin

Palvelua voit hakea täyttämällä kuljetuspalveluhakemuksen ja lähettämällä sen sekä lääkärinlausunnon sosiaalitoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Yksin asuva henkilö voi saada sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea, jos hänen bruttotulonsa ovat enintään 1200 € / kk. Jotta puolisot saisivat tuen, heidän yhteenlasketut bruttotulonsa voivat olla enintään 1800 € / kk.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 27.1.2022