suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen vammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Vammaisten asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla sellaisille vammaisille henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluasumiseen. Sosiaalihuoltolain mukaiset vammaisten asumispalvelut ovat tarkoitettu vammaisille henkilöille, joiden toimintakyvyn rajoitukset eivät ole vielä pitkäaikaisia eikä heitä voida katsoa vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisiksi. Palveluasuminen järjestetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti tarvittaessa ympärivuorokautisesti.

Toimi näin

Vammaisten asumispalvelujen hakemiseksi otetaan yhteys puhelimitse vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta palvelumaksun, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Palvelumaksu määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tuloihin ja varallisuuteen perustuen asiakasmaksulain mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Sosiaalihuoltolaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021