suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaalihuollon vertaistukitoiminta

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perhekeskusten toimintana järjestetään erilaista vertaisryhmätoimintaa vanhemmille ja lapsille. Perhekoulu on ryhmämuotoinen tuki lapsiperheille.

Perhekoulu

Perhekoulu on tarkoitettu lasten, heidän vanhempiensa ja lähimpien tueksi. Perhekoulu soveltuu kaikille perheille, jotka tarvitsevat tukea perheen vuorovaikutussuhteisiin. Lasten ja vanhempien erilliset ryhmät toimivat samanaikaisesti. Perhekoulu kokoontuu 10 viikon ajan, kerran viikossa. Se on perheille maksuton. Perhekouluun ilmoittaudutaan yhteyshenkilöiden kautta.

Perhekoulu tarjoaa vertaistukea ja tietoa, joiden kautta pyritään lisäämään tietoisuutta omista kasvatuskäytännöistä ja keinoista tarpeen mukaan muuttaa niitä. Tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutussuhteen kehittyminen ja sen tukeminen.

Lasten ryhmässä harjoitellaan vanhempien ryhmän tavoitteiden mukaista toimintaa.

Perheasemat ja -keskukset

Kainuussa monialainen perhekeskus on osa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelurakennetta. Jokaisessa kunnassa on perhekeskus tai perheasema. Perhekeskus kokoaa lapsiperheiden lähipalvelut yhteen. Perhekeskukseen kuuluvat palvelut ovat neuvolatoiminta, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola ja lastensuojelu. Ne ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa perheet voivat kokoontua ja joissa järjestetään vertaisryhmätoimintaa. Kuntien välillä voi olla eroja toiminnan sisällöissä ja siellä työskentelevissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisissa. Lisäksi tiimiin voivat kuulua kouluterveydenhuolto ja varhaiskasvatus. Myös erikoissairaanhoito verkottuu perhekeskukseen luonnollisesti. Perhekeskukset toimivat yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa.

Perhekeskus on avoin kaikille lapsiperheille. Perhekeskus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä ja tarjoaa vanhemmille ja lapsille varhaista tukea ja apua.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi perhekeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa.

Vertaisryhmässä osallistujat jakavat ohjatusti kokemuksiaan ja saavat omaan tilanteeseensa uusia näkökulmia. Tavallisesti ryhmään valitaan 4-15 osallistujaa.

Suljetut ryhmät ovat kohdennettua ja tavoitteellista sosiaalihuoltotyötä. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 6.2.2020