suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Kaupunki tuottaa sosiaalihuollon laitoshoitoa ikääntyneille vanhainkotihoitona, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen.

Ikääntyneen tarvitessa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa laitoshoitona, järjestetään se vanhainkotihoitona Tiuravuoren palvelukeskuksessa.

Toimi näin

Ympärivuorokautiseen hoitoon haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen (oman alueen kotihoito).

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arvioon ja kaupungin päättämien palvelun myöntämisen kriteereihin. Hoito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla.

Palvelusta peritään lain- ja asetuksen mukainen nettotuloihin perustuva asiakasmaksu. Asiakas maksaa laitoshoidosta hoitomaksun, joka on 85 % nettotuloista.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021