suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitoshoitona, silloin kun henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Hoitotyön tavoitteena on turvata asukkaalle turvallinen ja yksilöllinen hoiva ja huolenpito kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen.

Kenelle ja millä ehdoin

Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet, tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua.

Palvelu on maksullinen.

Laitoshoidosta peritään asiakasmaksua, joka määräytyy asiakasmaksulain ja –asetuksen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Sosiaalihuoltolaki

Perustiedot

Palvelusta vastaaTyrnävän kunta
Palvelun toteuttaaTyrnävän kunta
Alue Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 28.5.2019