suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Laitoshoidossa eli vanhainkodeissa hoidetaan yli 65-vuotiaita, jotka tarvitsevat ympäri vuorokauden kahden hoitajan huolenpitoa ja apua päivittäisissä toimissa. Palvelun käyttäjällä voi olla myös vaikea muistisairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee ympäri vuorokauden 1-2 hoitajan valvontaa ja apua. Laitoshoito toteutuu sekä pitkäaikaisena, pysyvänä hoitona että lyhytaikaisena eli intervallihoitona. Lisäksi laitoshoidossa on ns. kriisipaikka. Kriisipaikka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille palvelujen käyttäjille äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa, joissa hän tarvitsee turvatut olosuhteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Laitoshoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä SAS-koordinaattoriin

Palvelu on maksullinen.

Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä kuitenkin vähintään 108 € /kk.

Laitoshoidon maksu kattaa asumisen sekä hoivan ja hoidon lääkkeineen ja aterioineen. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 48,90 €/vrk, ja maksukaton 683 € täyttymisen jälkeen 22,50 €/vrk. Hoito kriisipaikalla maksaa 48,90 €/vrk, ja maksukaton 683 € täyttymisen jälkeen 22,50 €/vrk.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Alue Masku, Mynämäki, Nousiainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Akseli
Päivitetty: 10.2.2020