suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Saat hoivakodissa pitkäaikaista tai lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa (mm. vuorohoitoa ja kuntoutusta), kun tarvitset vaativaa hoitoa, jota ei voida muualla järjestää sinulle turvallisesti. Hoivakodissa asuvalla on yleensä monia sairauksia, ja hän tarvitsee päivittäisissä toimissaan kahden hoitajan apua sekä sairaanhoitoa.

Saat omahoitajan, joka vastaa hoitosi yksilöllisestä suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin.

Hoivakodin kodikkaassa ympäristössä saat toimintakykyäsi tukevaa hoitoa ja kuntoutusta. Omaisesi voivat osallistua arkeesi, ja tavoitteena on kaikin tavoin tukea hyvinvointiasi ja tyytyväisyyttäsi.

Laitoshoitoarkea rytmittävät vuodenaikoihin liittyvät juhlat ja tapahtumat. Yhteisissä tiloissa voit viettää aikaa toisten seurassa. Omaistoimikunnat, asukastuvat, ystävätoiminta ja seurakunnat ovat aktiivisesti mukana hoivakodin arjessa.

Toimi näin

Ikäihmiset:

Jos kotona asuminen ei ole enää sinulle turvallista, tilanteesi arvioidaan ikäihmisten palveluohjaajan kanssa. Voit ottaa myös itse yhteyttä palveluohjaajiin.

Hae laitoshoitopaikkaa Laitoshoidon hakemuksella. Palveluohjaaja voi auttaa sinua tai läheistäsi laatimaan hakemuksen. Liitteeksi tarvitset hoitavan lääkärin tai sairaalan lääkärin lausunnot. Sinulle tehdään kokonaisvaltainen arvio toimintakyvystäsi ja hoidon tarpeestasi.

Laitoshakemuksesi käsitellään monialaisessa työryhmässä, johon kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Päätös palvelun myöntämisestä ja päätös sijoituspaikasta lähetetään sinulle kotiin.

Vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat:

Erityisryhmien palveluohjauksen sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja arvioi palvelutarpeesi yhdessä sinun ja tarvittaessa moniammatillisen työryhmän kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarvitset lääkärin lausunnon. Laitoshoidon paikan saaminen perustuu lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin.

Katso maksut linkistä "Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut".

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021