suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Ikääntyneiden pitkäaikaista hoitoa ja huolenpito atoteutetaan laitospaikoilla vain, jos se on henkilön terveyden ja turvallisuuden kannalta perusteltua, tai siihen on muu laissa erikseen säädelty peruste. Palveluun sisältyy asuminen ja yksilöllisten tarpeiden mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Asukkaille pyritään järjestämään turvallinen, kodinomainen, ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja on Puijonlaakson-, Leväsen-, Riistaveden-, Nilsiän- ja Maaningan palvelukeskuksissa, Harjulan sairaalan osastoilla 8-10 ja Karttulan terveysaseman vuodeosastolla.

Kehitysvammaisten laitoshoitoa ostetaan Vaalijalan kuntayhtymästä.

Toimi näin

Ikääntyneiden palveluista saa lisätietoa vanhusten palveluohjauksen palvelunumerosta.

Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen vanhustenpalveluohjaus(at)kuopio.fi.

Henkilökohtainen asiointi ainoastaan ajanvarauksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhusten laitoshoidon myöntämisperusteet löytyvät vanhusten palveluohjauksen verkkosivuilta.

Kehitysvammaisten laitoshoidon järjestäjä voi periä asiakkaalta asiakasmaksun.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaalijalan kuntayhtymä, Kuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021