suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan perustelluista syistä järjestää laitoksessa. Ikääntyneiden ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjotaan Vanhainkoti Pentorinteessä Kuhmalahdella.

Toimi näin

Hakemukset ohjautuvat vanhushuollon sosiaalityöntekijälle. Hakemukset arvioidaan moniammatillisessä SAS-työryhmässä ja päätöksen tekee vanhushuollon sosiaalityöntekijä SAS-työryhmän arvioinnin perusteella. Hakemukset ja toimintaohjeet löytyvät Kangasalan kaupungin internet-sivuilta. Vanhushuollon sosiaalityöntekijällä on puhelinaika arkisin 9 -10.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arvioon ja kaupungin päättämien palvelun myöntämisen kriteereihin. Lähtökohtana ympärivuorokautisen hoivapaikan saannille on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu sekä myös eri asumisvaihtoehdot on selvitetty. Myös omaisten/läheisten, yksityisten palvelutuottajien ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Asukas maksaa hoitomaksun, joka on 85 % hänen nettotuloistaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala, Pälkäne
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 28.2.2020