suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Sosiaalihuollon laitoshoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan perustelluista syistä järjestää laitoksessa.

Ensisijaisesti SAS-työryhmässä (ryhmään kuuluu terveyspalvelujohtaja, asumispalveluohjaaja, kotisairaanhoitaja, vuodeosaston kotiutushoitaja ja vammaispalvelutyöntekijä) arvioidaan asumispalvelun tarve ja muoto hakemukseen perustuen. Asumispalvelu voidaan järjestää myös hoitoneuvottelun perusteella. Hoitoneuvottelussa on paikalla tarvittava monialainen työryhmä.

Toimi näin

Laitoshuollosta voi kysyä lisätietoa oman kunnan palveluesimieheltä Haapavedeltä Paakkilanhovista ja Pyhännältä Palvelukeskus Nestorista.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi, Pyhäntä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 19.5.2020