suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utsjoen kunta

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Utsjoki
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalvelulla autetaan asiakasta liikkumaan ja asioimaan kodin ulkopuolella silloin, kun hän ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä ja tarvitsee tukea asioimiseen tai muuhun jokapäiväiseen elämään kuuluvaan tarpeeseen.

Asiakkaalle voidaan antaa kuljetuspalveluja alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Kuljetuspalveluista asiakas maksaa matkahuollon hinnaston mukaisen omavastuun suoraan kuljettajalle.

Kuljetuspalvelu haetaan erillisellä hakulomakkeella. Päätöksen palvelusta tekee avopalvelun ohjaaja. Myönteisen päätöksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan SOTE-kortti, johon on ladattu asiakkaan kuukausittaiset matkat.

Lisätietoja avopalvelun ohjaajalta puh. 040 843 6216.

Toimi näin

Tilaa taksi suoraan paikalliselta taksiyrittäjältä ja tilatessa mainitse, että kyse on sosiaalihuollon kuljetuspalvelusta. Tarkemmat toimintaohjeet on päätöksessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista.

Palvelu on maksullinen.

Omavastuu linja-autotaksan mukainen, maksetaan suoraan kuljettajalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaUtsjoen kunta
Alue Utsjoki
Palvelun kieletsuomi, pohjoissaame
Tekstistä vastaa: Utsjoen kunta
Päivitetty: 4.6.2021