suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, jotka eivät vamman, sairauden tai muun liikuntavaikeuden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelua voi hakea vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille ja sen tarkoitus on turvata kohtuulliset liikkumismahdollisuudet.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu toimintakyvyn heikentymisen vuoksi tarvittavien kuljetustarpeiden turvaamiseksi.

Tavoite on edistää itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä jokapäiväisessä elämässä.

Toimi näin

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kriteerit:

1) Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

2) Vaikeavammaisuus voi aiheutua fyysisistä tai psyykkisistä syistä.

3) Vaikeavammaisuus täytyy todistaa lääkärinlausunnolla, jossa otetaan kantaa asiakkaan vaikeavammaisuuteen ja liikuntakykyyn sekä kuvataan asiakkaan toimintakykyä. Lääkärinlausuntona voi käyttää PoSan omaa kuljetuspalvelua koskevaa lääkärinlausuntoa, C-lausuntoa tms.

4) On tarkoitettu työssä käyntiin, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen. Palvelu ei kata sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyviä matkoja, jotka kuuluvat Kelan toteuttamaan sairasvakuutuslain piiriin.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun kriteerit:

1) Liitteeksi on toimitettava lääkärinlausunto tai muu sosiaali- /terveydenhuollon henkilöstön tekemä selvitys, jossa on kuvaus hakijan toimintakyvystä.

2) Hakijan täytyy toimittaa tuloselvityslomake ja saldotodistukset hakijan taloudessa käytettävissä olevista tileistä.

3) Päätöksentekoon vaikuttaa hakijan tarve ja hakijan säännölliset kuukausitulot bruttotuloista laskettuna ja talletustiedot.

4) Palvelu on henkilökohtainen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Päivitetty: 15.3.2021