suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, jotka eivät vamman, sairauden tai muun liikuntavaikeuden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut ovat ns. määrärahasidonnainen palvelu. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut ovat ensisijaisia palveluita, vammaispalvelulain mukaisia palvelu- ja tukitoimia järjestetään silloin kun henkilö ei saa riittäviä ja hänelle kuuluvia palveluja muun lain nojalla. Vammaispalvelulain nojalla järjestettävä vaikeavammaisten kuljetuspalvelu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaParkanon kaupunki
Alue Kihniö, Parkano
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 19.12.2019