suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omatoimisuuden tukemiseen ja välttämättömien päivittäisasioiden hoitamiseen. Palvelua ei voi käyttää Kelan korvaamiin terveydenhuollon matkoihin.

Palvelu on tarkoitettu omassa kodissa asuville ja sellaisille ikääntyneille, joilla ei ole autoa omassa tai perheen käytössä ja jotka eivät pysty itsenäisesti käyttämään julkisia kulkuneuvoja sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka asuvat asiointi- ja palveluliikenteen ulkopuolella.

Palvelu on määräraha- ja tulosidonnainen, sekä harkinnanvarainen.

Toimi näin

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tiedot tuloista ja varallisuudesta, sekä lääkärinlausunto. Päätös postitetaan asiakkaalle.

Lisätietoja kuljetuspalvelusta löydät verkkosivulta. Lisätietoja voit kysyä myös vammaispalvelujen sosiaaliohjaajalta. Kuljetuspalvelun laskutuksesta saat lisätietoja toimistosihteeriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksullinen.

Kuljetuspalvelussa on tuloraja sekä omavastuu.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 8.6.2020