suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vähävaraisille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville Kemijärveläisille, jotka eivät ole vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaisia. Vähävaraisuudeksi katsotaan alle 1300 euron suuruiset bruttotulot kuukaudessa. Pariskunnan yhteen lasketuksi bruttotulorajaksi on katsottu olevan 2300 euroa kuukaudessa. Tuloina huomioidaan palkkatulo ja eläkkeet sekä mahdolliset vuokratulot. Varallisuudeksi huomioidaan metsän laskennallinen tuotto, joka voi olla enintään 30.000 euroa sekä säästöt, joita saa olla enintään 7000 euroa.

Matkoja voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Kemijärven alueella. Matkat on tarkoitettu asiointi ja virkistyskäyttöön, eikä niitä ole tarkoitus käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin, joiden korvaus maksetaan muun lainsäädännön (Kela, vakuutusyhtiöt) perusteella. Hakijan on myös oltava sairauden, toimintakyvyn ja/tai asuinsijaintinsa perusteella kykenemätön käyttämään yleisiä kulkuneuvoja tai palveluliikennettä, jotka ovat SHL- kuljetuspalveluun nähden ensisijaisia kuljetuspalvelumuotoja.

Kuljetuspäätökseen vaikuttavat voimassa olevat kuljetuspalvelukriteerit sekä harkinnanvaraisuus hakijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Toimi näin

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan täyttämällä kuljetuspalveluhakemus ja tuloselvityslomake. Hakemus toimitetaan tarvittavine liitteineen hakemuksessa olevaan osoitteeseen. Hakemuksen liitteinä tulee olla tiliotteet kaikista hallussa olevista tileistä, selvitys säästöistä (ellei selviä tiliotteista), uusin verotuspäätös sekä sen erittelyosa sekä kopiot eläketodistuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 22.11.2021