suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Palvelua voi käyttää asiointi- ja virkistys matkoihin. Kunta ostaa palvelut palveluntuottajilta. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tulosidonnaista ja sen myöntäminen perustuu arvioituun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään kutsuperiaatteella toimivaa palveluliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun voivat saada vaikeavammaisuuden kriteerit täyttävä henkilö.

Toimi näin

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta saa lisätietoa ikääntyneiden palvelujen palveluvastaavalta. Kuljetuspalvelua haetaan vuosittain kotihoitopalvelujen hakemuslomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta tai Keiteleen kunnan sosiaalitoimistosta. Vammaispalvelujen kuljetuspalvelusta saa lisätietoa vammaispalveluiden palveluvastaavalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksullinen.

Matkasta maksetaan linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeiteleen kunta
Alue Keitele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 2.3.2022