suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Jyväskylässä sosiaalihuollon kuljetuspalveluihin kuuluvat palveluliikenne, vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja harkinnanvarainen vanhusten kuljetuspalvelu.

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisempaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkemisen. Palveluliikennematkat suuntautuvat Jyväskylän keskustaan, aluekeskuksiin, terveysasemille tai muihin palvelupisteisiin. Henkilökohtaiseen palveluun ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkemiseen on autoissa hyvät edellytykset.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu niille vammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, mitkä estävät julkisten joukkoliikennevälineiden käytön. Matkoja myönnetään asioimiseen ja virkistykseen sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntien alueella.

Harkinnanvaraisen vanhusten kuljetuspalvelu turvaa välttämättömät asioinnit niille henkilöille, jotka ovat kokonaan olemassa olevan palveluliikenteen (Linkki-VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella. Välttämättömiin asiointimatkoihin tarkoitettuun SHL-kuljetuspalveluun ovat oikeutettuja pääsääntöisesti 80 vuotta täyttäneet hakijat seuraavin perustein:

  • Hakijan liikkumisvaikeudet johtuvat sairauksista ja/tai ikääntymisestä.
  • Hakijan liikkumisvaikeudet estävät julkisen joukkoliikenteen käytön.
  • Hakijan kanssa samassa taloudessa ei ole auton käyttö mahdollisuutta, ja kuljetuspalvelu mahdollistaa ainoana tapana välttämättömät asioinnit.
  • Hakija asuu omassa kodissa (hakija ei ole laitoshoidossa eikä vanhusten palveluasumisen piirissä).
  • Hakijan bruttotulot ovat yksin asuvalla enintään 1 140 euroa kuukaudessa ja kahden hengen kotitaloudessa enintään 2 018 euroa kuukaudessa.

Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 96 yhdensuuntaista matkaa kalenterivuoden aikana. Kuljetuspalvelu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin alueella ja sosiaalityöntekijän erillispäätöksellä lähikuntien alueella, jos lähimmät välttämättä tarvittavat palvelut sijaitsevat naapurikunnassa.

Toimi näin

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saa sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelun myöntäminen ei riipu henkilön varallisuudesta, iästä tai diagnoosista. Matkoja myönnetään asioimiseen ja virkistykseen käytettäville matkoille sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin.

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa matkasta kuljettajalle omavastuuosuuden, joka määräytyy matkakilometrien ja voimassa olevien Matkahuollon linja-auton kertamaksujen mukaan.

Palveluliikennekyyti on sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille ilmaista.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020