suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Isonkyrön kunta

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Isokyrö
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja muun sosiaalisen toiminnan ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Palvelun myöntäminen perustuu hakijan tuloihin ja varallisuuteen sekä sosiaaliseen tilanteeseen. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa asuntoa.

Ikäihmisten on mahdollista käyttää myös asiointireittipalvelua. Asiointireittikuljetuksia järjestävät Isonkyrön taksit.

Toimi näin

Kuljetuspalveluhakemuksen voi mm. tulostaa Isonkyrön kunnan internetsivuilta. Lisätietoja antavat myös kunnan sosiaalityöntekijät. Asiointireittipalvelusta vastaa sivistysosaston hallintosihteeri.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaIsonkyrön kunta
Alue Isokyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Isonkyrön kunta
Päivitetty: 11.3.2020