suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut ikäihmisille

 • Palvelu
 • Naantali
 • Julkinen palvelu

Kuljetuspalvelu ikäihmisille on Naantalin kaupungin kotihoidon tukipalvelu. Kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään määrärahojen mukaan.

Toimi näin

Hae ikäihmisten kuljetuspalvelua kuljetuspalveluhakemuksella ja toimita hakemus kotihoidon asiakasohjaajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Ikäihminen, jonka alentunut toimintakyky aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa ja estää julkisten liikennevälineiden käyttämisen, voi anoa kuljetuspalvelua itsenäiseen asiointiin ja virkistykseen. Lähtökohtana on, että hakija pystyy tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja taksilla tai invataksilla.

Kuljetuspalvelun myöntämisen kriteerit ovat seuraavanlaiset:

 • Tuen hakija on yli 65-vuotias naantalilainen.
 • Kuljetuspalvelua myönnetään toistaiseksi. Mikäli hakijan olosuhteissa tapahtuu muutoksia tai kuljetuspalvelutuen määräraha loppuu, tarkistetaan voimassa oleva kuljetuspalvelupäätös muutosten mukaisesti.
 • Hakija pystyy hoitamaan asioitaan ja tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja taksilla tai invataksilla.
 • Kuljetuspalvelua myönnetään erityisen harkinnan mukaan myös tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa olevalle henkilölle.
 • Kuljetuspalvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee terveydentilansa vuoksi käyttämään palveluliikennettä, lisäksi matkoja myönnettäessä otetaan huomioon omaisten mahdollisuudet auton kuljetuksessa.
 • Kuljetuspalvelun myöntämisessä otetaan huomioon viitteelliset bruttotulorajat, jotka ovat seuraavat: yksin asuva 1 728 €/kk, sekä pariskunta 3 189 €/kk

Kuljetuspalvelun käyttö:

 • Sairaudesta aiheutuvat matkat, kuten esim. lääkäriin, fysioterapiaan ym. haetaan Kansaneläkelaitoksesta sairausvakuutuslain mukaan.
 • Kaksi yhdensuuntaisista matkoista voi ulottua Naantalin rajojen ulkopuolelle Raisioon, Turkuun tai Maskuun.
 • Kuljetuspalvelusta peritään alueella voimassa oleva Matkahuollon linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Taksin odotusaikaa ei korvata.
 • Matka on tilattava ensisijaisesti taksintilauskeskuksen numerosta.

Palvelu on maksullinen.

Kuljetuspalvelusta peritään alueella voimassa oleva Matkahuollon linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Taksin odotusaikaa ei korvata.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 14.10.2020