suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalvelua järjestetään taksilla tai invataksilla henkilöille, joilla on erityisiä liikkumisvaikeuksia ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kuljetuspalveluina myönnetään työssä tai opinnoissa tarvittavat matkat yksilöllisen tarpeen mukaan sekä asiointi- ja virkistysmatkoina pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella sekä asiakkaan asuinkunnan naapurikuntien alueella.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, joihin korvausta saa KELA:sta. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen. Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn alentuma ja iän tuomat esteet liikkumisessa eivät täytä vaikeavammaisuuden määritelmää.

Kuljetuspalvelua haetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nettisivuilta tulostettavalla vammaispalveluhakemuksella. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä vammaispalvelutoimistoon saadakseen apua hakemuksen tekemisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, josta käy ilmi asiakkaan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat vammat ja sairaudet. Vammaispalveluiden työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 14.9.2021