suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaaliasiamies

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun, voit selvittää asiaa yhdessä sosiaaliasiamiehen kanssa. Hän avustaa tarvittaessa esimerkiksi sosiaalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä ei ...

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi sosiaaliasiamieheen, kun tarvitset neuvontaa ja opastusta sosiaalitoimeen liittyvissä kysymyksissä tai apua muistutuksen teossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaita heidän oikeuksistaan. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksien ja aseman kehitystä.

Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja asioita oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 29.12.2022