suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaaliasiamies

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
Alue: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi
Palvelun kieli: suomi

Sosiaaliasiamies on ammattihenkilö, jonka tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisessa.

Sosiaaliasiamies on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava henkilö, joka ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies

• neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä

• voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä

• avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä

• tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä

• seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunnassa on sosiaaliasiamies, joka edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa näiden oikeuksista sosiaalihuollon asiakkaina. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista


Palvelun toteuttaa: 
SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka