suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Sosiaaliasiamies

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationLapinlahden kunta
openptv_service_area Lapinlahti
openptv_service_language lang_fi

Kunnassa on sosiaaliasiamies, joka edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa näiden oikeuksista sosiaalihuollon asiakkaina. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.

Lapinlahden kunnan sosiaaliasiamiespalvelut ostetaan Merikratos oy:lta.

Sosiaaliasiamies tiistai-torstai p. 010 8305106


ptv_serviceView_serviceRequirements

ptv_serviceView_serviceCharge_FreeOfCharge


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: Merikratos oy (openptv_producer_info_purchaseservices_title)