suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Sosiaaliasiamies

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus

•saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää

•saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa

•tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Sosiaaliasiamies

•neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä

•avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä

•tiedottaa asiakkaan oikeuksista

•toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

•seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on luonteeltaan neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Toimi näin

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut kaikkiin Keski-Suomen kuntiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaita heidän oikeuksistaan. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksien ja aseman kehitystä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja asioita oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 22.9.2020