suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaaliasiamies

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Alajärven kaupunki
Alue: Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli
Palvelun kieli: suomi

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Elina Aaltonen, jonka toimipaikka on Eskoon Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymässä.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunnassa on sosiaaliasiamies, joka edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa näiden oikeuksista sosiaalihuollon asiakkaina. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista


Palvelun toteuttaa: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)