suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruoveden kunta

Sosiaali- ja terveyspalvelut

  • Palvelu
  • Ruovesi
  • Julkinen palvelu
Alue Ruovesi
Palvelun kieli suomi

Virtain ja Ruoveden sosiaalipalveluiden hallinnosta vastaa Virtain perusturvalautakunta, joka järjestää asiakaslähtöisiä palveluita auttaen ja tukien kuntalaisia eri elämäntilanteissa.

Virtain kaupungin omistama Keiturin Sote Oy tuottaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelut lukuunottamatta työterveyshuoltoa ja viranomaistoimintaa. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kuntalaisille kaikissa elämänvaiheissa.

Poliklinikkatoimintojen osalta palveluntuottajana toimii Attendo Terveyspalvelut Oy.

TERVEYSPALVELUIHIN KUULUVAT

Poliklinikkatoiminta (Attendo Terveyspalvelut Oy)

Suun terveydenhuolto

Röntgen ja dialyysi

Kuntoutus ja apuvälinepalvelut

Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu

Vuodeosastot

Ehkäisevä terveydenhuolto

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ikääntyneiden palvelut

SOSIAALIPALVELUIHIN KUULUVAT:

Lapsiperheiden palvelut (esim. kotipalvelu, perhetyö ja perheneuvola)

Lapsen isyys,- huolto- ja elatusasiat

Lastensuojelu

Aikuissosiaalityö (esim. toimeentulotuki, sosiaaliohjaus, mielenterveys- ja päihdetyö ja TYP)

Vammaispalvelut

Omaishoidontuki

Kehitysvammahuollon sekä koti- ja vanhustyön osalta palveluiden toteutuksesta vastaa Keiturin Sote Oy. Näistä palveluista löydät tietoa sekä Keiturin Soten sivuilta että Virtain kaupungin sivustolta palvelun toteuttajan mukaan.


Palvelun toteuttaa: Virtain kaupunki, Keiturin Sote Oy (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)