suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Sopeutumisvalmennus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sopeutumisvalmennuksella autetaan vammaista ja hänen läheisiään muun muassa oppimaan elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Sopeutumisvalmennus voi olla esim. tukiviittomien, viitotun puheen tai viittomakielen opetusta tai liikkumistaidon ohjausta. Sopeutumisvalmennus on harkinnanvaraista ja sitä järjestetään vammaispalvelun määrärahojen mukaan ostopalveluna.

Toimi näin

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle. Voit hakea palveluja läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Laissa ei ole varallisuusharkintaa eli hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida. Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Pitkäaikaisena haittana pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa.

Palveluja haetaan kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella. Kaikissa vammaispalveluhakemuksissa tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus, kun palveluja tai taloudellisia tukitoimia haetaan ensimmäistä kertaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Päätökset sopeutumisvalmennuksista ja niiden korvaamisesta tehdään yksilöllisesti.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammainen tai vakavasti sairas henkilö ja hänen läheisensä ovat oikeutettuja sopeutumisvalmennukseen. Sen tavoitteena on auttaa vammaista tai sairasta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla heitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Orivesi, Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 8.5.2020