suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sopeutumisvalmennus

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen sopeutumisvalmennus on tarkoitettu vammaisen henkilön ja hänen läheistensä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön kautta.

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa.

Sopeutumisvalmennuksena myönnettävää kommunikaatio-opetusta voidaan järjestää vammaiselle henkilölle ja hänen lähipiirilleen tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta tukevaa tai puhetta korvaavaa kommunikaatiokeinoa selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Sopeutumisvalmennuksena myönnettäviä kommunikaatio-opetuskeinoja ovat viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä AAC-ohjaus. AAC-ohjaus on puhetta tukevan tai korvaavan kommunikaatiomenetelmän käytön ohjausta sekä henkilölle että hänen lähipiirilleen.

Kommunikaatio-opetusta haetaan puheterapeutin suosituksesta vammaispalveluhakemuslomakkeella ja päätökset tekee vammaispalvelujen

sosiaalityöntekijä. Kommunikaatio-opetus järjestetään kuntayhtymän omana työnä.

Toimi näin

Palvelua haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemukset käsittelee Kainuun soten kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä.

Kenelle ja millä ehdoin

Sopeutumisvalmennus on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön kautta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammainen tai vakavasti sairas henkilö ja hänen läheisensä ovat oikeutettuja sopeutumisvalmennukseen. Sen tavoitteena on auttaa vammaista tai sairasta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla heitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Perustiedot

Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 20.12.2018