suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua tekemästä ja hakemasta kokoaikatyötä. Opinnot voivat olla esimerkiksi uuden taidon opettelua, perusopintojen tekemistä avoimessa oppilaitoksessa tai aiemmin keskeytyneen tutkinnon loppuun tekemistä. Keskeisintä sivutoimisuudelle on se, opiskeletko tutkintoa kohti sekä se, kuinka paljon opiskelet.

31.12.2018 alkaen sivutoiminen opiskelu myös täyttää aktiivimallin aktiivisuusehtoa, kunhan opiskelu on etukäteen selvitetty TE-toimiston kanssa. Näiden opintojen pitää myös jollain tavalla parantaa sinun ammatillisia valmiuksiasi tai tukea yritystoimintaa.

Toimi näin

Kaikista opinnoista tulee ilmoittaa TE-toimistolle. Jos suunnittelet opintoja, otathan yhteyttä omaan TE-toimistoosi hyvissä ajoin.

Sivutoimiset opinnot voivat kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta 31.12.2018 alkaen. Muutos koskee vain tämän jälkeen alkaneita opintoja.

Jos haluat täyttää sivutoimisilla opinnoilla aktiivisuusehdon, pitää niistä silloin ilmoittaa TE-toimistolle. Muussa tapauksessa sinun ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa vähäisistä harrastusluonteisista opinnoista, esimerkiksi jos opiskelet vierasta kieltä työväenopistossa. TE-toimisto selvittää tarvittaessa opintojesi laajuuden ja antaa niistä aina lausunnon maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Sivutoimisina ei pidetä

•opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen;

•ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan, ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen;

•lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. (sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi).

Nämä yllä listatut opinnot ovat päätoimisia sisällön takia.

Muut kuin yllä listatut opinnot ovat yleensä sivutoimisia kun opintojen laajuus on

• alle 5 opintopistettä / 3 opintoviikkoa / 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa

• alle 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.

Arviointi tehdään opetussuunnitelman tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) perusteella. TE-toimisto arvioi, onko opiskelu sivutoimista vai estääkö se työn vastaanottamisen.

Myös päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos olet opintojesi aikana käynyt työssä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä. Näin olet voinut osoittaa opintojen sivutoimisuuden omalla työlläsi.

Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos olet muuten oikeutettu työttömyysetuuteen.

Sivutoimisesti opiskellessa täytyy olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Sinun tulee olla TE-toimiston asiakas, mikäli haluat saada työttömyysetuutta sivutoimisten opintojen ajalta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 7.5.2020