suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

 • Palvelu
 • 8 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka on laajuudeltaan tai kestoltaan vähäistä. Myös tutkintoon johtavat opinnot voivat joissakin tapauksissa olla sivutoimistoa opiskelua. Sivutoiminen opiskelu voi olla esimerkiksi uuden taidon opettelua, perusopintojen tekemistä avoimessa oppilaitoksessa tai aiemmin keskeytyneen tutkinnon loppuun tekemistä. Keskeisintä sivutoimisuudelle on se, opiske ...

Toimi näin

Kun olet asiakkaana TE-palveluissa, sinun tulee ilmoittaa seuraavista opinnoista TE-toimistolle tai kuntakokeilulle

 1. ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen,
 2. alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaminen (kandidaatti- ja maisteriopinnot),
 3. ammatillisen perustutkinnon tai perustutkinnon osan suorittaminen,
 4. työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen,
 5. peruskoulu- ja lukio-opinnot,
 6. tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (ns. TUVA-koulutus),
 7. opinnot avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa,
 8. yliopistossa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot (lisensiaatti- ja tohtoriopinnot),
 9. ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen,
 10. opinnot kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa ja
 11. muut kokoaikaiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joiden kesto on vähintään neljä päivää. Kokoaikaisilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joita järjestetään vähintään kuusi tuntia päivässä.

Jos suunnittelet sivutoimisia opintoja työttömyysetuudella, otathan yhteyttä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun hyvissä ajoin.

TE-toimisto tai kuntakokeilu selvittää tarvittaessa opintojesi ja antaa niistä aina lausunnon työttömyysturvan maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinun on mahdollista opiskella sivutoimisesti työttömyysetuudella, jos olet oikeutettu työttömyysetuuteen. Sinun tulee siis esimerkiksi olla työnhakijana TE-palveluissa sekä valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä opintojen aikana.

Myös päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos olet opintojesi aikana vähintään kuuden kuukauden ajan käynyt työssä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä. Näin olet voinut osoittaa opintojen sivutoimisuuden omalla työlläsi.

Päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi myös, jos olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana ja tulet työstä lomautetuksi tai irtisanotuksi taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Tällaisessa tilanteessa ei edellytetä, että työn olisi pitänyt kestää opintojen aikana vähintään kuusi kuukautta.

Sivutoimisina opintoina pidetään esimerkiksi

 • avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, joiden kesto on enintään kolme kuukautta, opintojen laajuudesta riippumatta,
 • avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, joiden kesto on yli kolme kuukautta, ja joiden laajuus keskimäärin on alle viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti,
 • ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavia opintoja, joiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukainen laajuus keskimäärin on alle 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti ja
 • ammatillista täydennyskoulutusta, jota järjestetään keskimäärin vähemmän kuin neljänä päivänä kalenteriviikossa.

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 23.11.2023